Przystań

Miłosierdzia

26 października 2020

Gdy Syn Boży przywrócił światu ład, ukazał się na krzyżu w całkowitej nagości, abyśmy się nauczyli patrzeć na człowieka Bożymi oczyma.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia