kard. Stefan Wyszyński

Gdy Syn Boży przywrócił światu ład, ukazał się na krzyżu w całkowitej nagości, abyśmy się nauczyli patrzeć na człowieka Bożymi oczyma.

26 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia