Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

19 maja 2020

Gdzie przebywają dusze dzieci nienarodzonych?

Gdzie przebywają dusze dzieci poronionych, abortowanych i tych, które umarły przed przyjściem na świat i nie mogły być ochrzczone?

Tak Bóg umiłował świat, że Syna - Jezusa dał, aby każdy kto w Niego wierzy był zbawiony. Te słowa słyszymy u św. Jana. Wolą Boga jest nasze zbawienie, czyli życie wieczne w Domu Ojca. To pragnienie Boga jest rozciągnięte na każde ludzkie istnienie od poczęcia, kiedy z Woli Boga rozpoczyna się życie ludzkie.

 

Jezus mówi o sobie: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie ma życie wieczne. Chrzest jest sakramentalnym wszczepieniem nas w tajemnicze źródło Bożego dziecięctwa, w wyniku paschalnej drogi Chrystusa, przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Bóg jednak nie jest ograniczony przez sakrament chrztu i tak jak głosi jedna z prawd wiary katolickiej: łaska Boża do zbawienia jest konieczna potrzebna.

 

Wyżej wymienione okoliczności: poronienie, aborcja, mimo że dzieci te nie zostały formalnie ochrzczone, Kościół ma przekonanie, że w wyniku Bożego miłosierdzia, dzieci te dostąpią zbawienia. W sytuacji poronienia teologia mówi o chrzcie pragnienia. Natomiast w sytuacji aborcji o chrzcie męczeństwa.

 

Pozdrawiam ks. Karol

czekamy na kolejne pytania :-)

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia