Przystań

Miłosierdzia

25 września 2020

Im bardziej życie jednostki jest uzależnione od warunków bytowania społecznego i publicznego, tym więcej potrzeba nam ludzi dobrych, którzy by umieli zdobywać sercem, nie pięścią.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia