Przystań

Miłosierdzia

12 września 2020

Im człowiek ma więcej okazać miłości innym, tym bardziej musi się wyrzec miłości jemu należnej, tym bardziej musi zapomnieć o swoim życiu osobistym.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia