Przystań

Miłosierdzia

18 października 2020

Im ktoś wyżej jest postawiony przez Boga w hierarchii społecznej, tym więcej musi wymagać od siebie.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia