Przystań

Miłosierdzia

30 sierpnia 2020

Jak naród wyrasta z pokoleń minionych, tak i dzieje narodu odżywiają się przeszłością.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia