kard. Stefan Wyszyński

Jedynie Bóg działa i tworzy we właściwym tego słowa znaczeniu: człowiek natomiast jest współpracownikiem Boga i Jego pomocnikiem.

23 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia