Przystań

Miłosierdzia

23 lipca 2020

Jedynie Bóg działa i tworzy we właściwym tego słowa znaczeniu: człowiek natomiast jest współpracownikiem Boga i Jego pomocnikiem.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia