kard. Stefan Wyszyński

Jeśli świat kobiecy, który dochodzi do głosu w różnych dziedzinach życia, nie dopuści do wynaturzenia tego, co jest najwyższą jego godnością i najszlachetniejszym, najtrwalszym wkładem – macierzyństwa – mamy nadzieję na odrodzenie kultury, na to, aby była bardziej ludzka.

28 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia