© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

kard. Stefan Wyszyński

Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila jest dla nas czasem mówienia czy milczenia.

13 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia