Przystań

Miłosierdzia

13 lipca 2020

Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć, czy dana chwila jest dla nas czasem mówienia czy milczenia.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia