kard. Stefan Wyszyński

Jesteśmy mocni w wierze, ale – słabi w czynie.

12 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia