Przystań

Miłosierdzia

03 listopada 2020

Każdy byt ma swoją doskonałość jako najwyższy punkt osiągalny dla siebie. Ten szczyt nie tylko może, ale powinien być osiągnięty jako odwieczne wyznaczona miara pełni doskonałości.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia