kard. Stefan Wyszyński

Każdy byt ma swoją doskonałość jako najwyższy punkt osiągalny dla siebie. Ten szczyt nie tylko może, ale powinien być osiągnięty jako odwieczne wyznaczona miara pełni doskonałości.

03 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia