Przystań

Miłosierdzia

23 września 2020

Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia