kard. Stefan Wyszyński

Korzyści łatwo przychodzące, wbrew prawom moralnym, są już w zarodku początkiem klęski, która przyjdzie.

23 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia