Przystań

Miłosierdzia

24 maja 2020

Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć i działać bez Maryi, jak nie mógł bez Niej istnieć i działać Jezusa Chrystus.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia