kard. Stefan Wyszyński

Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć i działać bez Maryi, jak nie mógł bez Niej istnieć i działać Jezusa Chrystus.

24 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia