Przystań

Miłosierdzia

25 listopada 2020

Królestwo Boże, to królestwo, które „trzyma ręce przy sobie”, a jeżeli wyciąga do kogoś dłoń, to tylko jako przejaw wewnętrznej przyjaźni, życzliwości, miłości braterskiej i oddania.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia