Przystań

Miłosierdzia

08 maja 2020

Łaska nie odgradza człowieka od świata i ludzi, ale przeciwnie, jeszcze ściślej z nimi zespala

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia