kard. Stefan Wyszyński

Łaska nie odgradza człowieka od świata i ludzi, ale przeciwnie, jeszcze ściślej z nimi zespala

08 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia