Przystań

Miłosierdzia

20 października 2020

Łatwo jest zmienić ustrój, trudniej – odmienić człowieka!

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia