kard. Stefan Wyszyński

Łatwo jest zmienić ustrój, trudniej – odmienić człowieka!

20 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia