kard. Stefan Wyszyński

Łyżka strawy, będącej dla nas nadmiarem, dla innych może być ratunkiem przed śmiercią głodową.

11 października 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia