Przystań

Miłosierdzia

11 października 2020

Łyżka strawy, będącej dla nas nadmiarem, dla innych może być ratunkiem przed śmiercią głodową.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia