Przystań

Miłosierdzia

19 sierpnia 2020

Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia