kard. Stefan Wyszyński

Małością dnia dzisiejszego nie wolno kłaść się na progu do lepszej przyszłości.

19 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia