Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

06 stycznia 2021

Czy Bóg może ingerować w nasze życie, abyśmy nie popełniali grzechów?

Mam pytanie jak to rozumieć. Otóż wiadomo, że Bóg wszystko wie, zna przeszłość i przyszłość. W Piśmie Świętym jest też mowa że ten kto skrzywdził dzieci ten lepiej by uwiązał sobie kamień u szyi… 

a więc że facto oznacza że czeka go straszne piekło. Wracając do faktu, że Pan Bóg zna przyszłość każdego człowieka więc się także w momencie naszych narodzin jakie grzechy popełnimy i czy trafimy do Nieba czy piekła.... a więc jeśli wie że trafimy do piekła więc pozwalając się narodzić takiemu człowiekowi już wie że trafi do piekła, tak? A także Pan Bóg wie, np. że przykładowo...dziś wstając popełnię jakiś grzechy tak ciężki który spowoduje że trafi ta osoba do piekła… ale wie też że jeśli np. ta osoba by np. zaspała co Pan Bóg mógłby uczynić to ten grzech nie byłby popełniony i trafi taka dusza do czyśćca.... Istota tej wszechwiedzy a jednocześnie naszej wolnej woli jest dla mnie tajemnicą bo my mamy wolną wolę ale też Pan Bóg już w chwili naszych urodzin musi wiedzieć co będzie z naszą dusza po śmierci...i wie też że mógłby sprawić jakieś zrządzenie losu byśmy tam nie trafili.... Jak to wszystko wygląda wg nauki Kościoła??

 

Przede wszystkim musimy sobie jasno powiedzieć, że Pan Bóg stworzył człowieka (czytaj: dał mu się urodzić), aby ten żył z Bogiem na wieki. Co więcej, Pan Bóg, pragnie(!), aby każdy z nas trafił do nieba. Dar naszego życia jest wyrazem miłości Boga do nas. Drugim wielkim darem, ale dla nas niestety często przekleństwem, jest wolność. W imię wolności i miłości, Bóg, dał nam absolutnie suwerenną decyzję wyboru. Te nasze wybory bardzo często Go bolą, ale ponieważ jest Bogiem nie może, jak ludzie, podlegać zmiennością. Stwierdzenie, że „mógłby sprawić jakieś zrządzenie losu” oznacza ingerencję w naszą wolność, a to jednocześnie oznaczałoby, że nie byłby niezmiennym Bogiem, czyli nie byłby Bogiem w ogóle.

 

Kolejna sprawa, którą warto przy tej okazji poruszyć to kwestia, która być może wyraźnie w pytaniu nie wybrzmiała, ale którą wielu powtarza, a mianowicie: dlaczego Pan Bóg pozwala byśmy popełnili grzech. Otóż Pan Bóg nigdy nie pozwalał i nigdy nie będzie pozwalał na jakikolwiek nasz grzech.

 

I wreszcie ostatnia sprawa: wiedza Boga o tym gdzie trafimy na wieczność. Tak, On to wie! Natomiast przyzwala (nie pozwala!) na nasze takie, a nie inne decyzje dla naszej wiedzy: abyśmy wiedzieli, że sprawiedliwie zasłużyliśmy na taką, a nie inną wieczność.

 

Mam nadzieję, że choć trochę wyjaśniłem powyższą kwestię, choć prawdą zostanie stwierdzenie Autora, że „Istota tej wszechwiedzy a jednocześnie naszej wolnej woli jest tajemnicą”. Pan Bóg musi zastać dla nas tajemnicą. To również należy do Istoty Boga.

 

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia