kard. Stefan Wyszyński

Maryja otrzymała bardzo wiele, bo aż Serce Boga, sama może dać znacznie mniej, bo daje Jezusowi tylko Serce fizyczne, ale właśnie ono stanie się dla nieogarnionej miłości Bożej pomostem do ludzi.

13 maja 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia