Przystań

Miłosierdzia

13 maja 2020

Maryja otrzymała bardzo wiele, bo aż Serce Boga, sama może dać znacznie mniej, bo daje Jezusowi tylko Serce fizyczne, ale właśnie ono stanie się dla nieogarnionej miłości Bożej pomostem do ludzi.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia