kard. Stefan Wyszyński

Mękę ludzi można złagodzić przez niewidoczne, niedostrzegalne oddziaływanie modlitwy, która jest ukrytą potęgą, zdolną poruszyć światy.

21 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia