Przystań

Miłosierdzia

21 lipca 2020

Mękę ludzi można złagodzić przez niewidoczne, niedostrzegalne oddziaływanie modlitwy, która jest ukrytą potęgą, zdolną poruszyć światy.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia