09 listopada 2020
...Niestety takiego zaświadczenia nie miałem. Nauki miałem w szkole, a warunkiem otrzymania zaświadczenie było uczestnictwo we mszy św., po której zakończeniu ksiądz, z którym mieliśmy religie w szkole miał nam
04 listopada 2020
Oczywiście, że można taką modlitwę zanosić, choć wydaje mi się, że to dziecko już cieszy się łaskawą opieką Pana. Zakładam, że dziecko poczęło się z katolickich rodziców i jeśli dobrze
23 października 2020
...Normalnie przystępowałam do Komunii, potem zaczęłam się zastanawiać, rozmyślać i szukać odpowiedzi. Wtem dowiedziałam się, że to również jest złe i może być obrazą dla Boga, dlatego poszłam do spowiedzi.

Oczywiście, że można taką modlitwę zanosić, choć wydaje mi się, że to dziecko już cieszy się łaskawą opieką Pana. Zakładam, że dziecko poczęło się z katolickich rodziców i jeśli dobrze domyślam się, to na pewno pragnieniem rodziców było po narodzinach ochrzcić swoje dziecko. Kościół wówczas mówi o chrzcie z pragnienia. Trudno sobie wyobrazić, by Ojciec miłosierdzia takiego pragnienia nie spełnił.  

 

Moje osobiste przekonanie - graniczące z pewnością - jest takie, że spokojnie można wręcz modlić się poprzez wstawiennictwo tego dziecka.  

 

Wierzę, że skoro Pan Bóg w takich okolicznościach je zabrał, to znaczy, że miał na nie swój, jak zwykle, jedynie dobry plan.  

 

AKTUALIZACJA 05.11.2020:

Ktoś mi chyba słusznie zwrócił uwagę, że nieuważnie przeczytałem to pytanie. I rzeczywiście! Nie wiem skąd z góry założyłem, że chodzi o dziecko, które umarło bez chrztu. Bardzo przepraszam.

 

Czy można modlić się o Bożą opiekę dla dziecka, którego rodzice nie ochrzcili? Trzeba! Trzeba! Trzeba!

 

Pewnie należy założyć, że rodzice tego dziecka nie rozpoznali w sobie daru wiary, albo – co nie daj Boże! – odrzucili go i dlatego nie widzą sensu wprowadzenia swego potomstwa w świat łaski sakramentalnej i wspólnoty Kościoła. Oczywiście należy modlić się o Bożą opiekę i dal dziecka, ale i również dla rodziców. Żadna modlitwa w dobrej intencji, a ta z pewnością jest dobra nie zostanie odrzucona. Pan Bóg ma różne pomysły na ludzkie życie. Być może to jest Jego pomysł na zbawienie tego dziecka.

 

Modlę się o opiekę Ducha Świętego dla dziecka, które nie jest ochrzczone. Nie wiem, czy w takiej sytuacji mam do tego prawo.

Czy można modlić się o Bożą opiekę dla dziecka, którego rodzice nie ochrzcili?

04 listopada 2020

Zapytaj o wiarę

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia