Przystań

Miłosierdzia

30 lipca 2020

Może już nie śmiesz oczu podnieść wzwyż, jak syn marnotrawny – zawsze jeszcze wtedy znajduje się dla ciebie w Kościele Bożym szata godowa i pierścień na palec.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia