Przystań

Miłosierdzia

04 sierpnia 2020

My, którzy umieliśmy z butelkami benzyny zwyciężać tanki, czy teraz nie mielibyśmy pokonać jakiejś małej skłonności i nieuporządkowanego uczucia?

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia