Przystań

Miłosierdzia

26 sierpnia 2020

Nie istnieje „niemożliwe”, gdy prowadzi i wspiera Maryja, która pierwsza uwierzyła w to, co „niemożliwe”.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia