kard. Stefan Wyszyński

Nie powinno się wieczorem wszczynać żadnych sporów, drażliwych dyskusji, samokrytyki, lepiej wszystkie trudne sprawy odłożyć do rana.

11 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia