kard. Stefan Wyszyński

Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.

05 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia