Przystań

Miłosierdzia

05 sierpnia 2020

Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia