kard. Stefan Wyszyński

Nie wystarczy mieć serce, trzeba mieć „ład serca”; zdobycie go nie dzieje się bez jakiegoś męczeństwa.

15 czerwca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia