kard. Stefan Wyszyński

Nieogarniony stał się Niewolnikiem ogarniającej Go Matki.

24 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia