Przystań

Miłosierdzia

24 września 2020

Nieogarniony stał się Niewolnikiem ogarniającej Go Matki.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia