Przystań

Miłosierdzia

Zapytaj o wiarę

21 września 2021

Czy osoba poważnie chora może wstąpić do zakonu?

Od niedawna myślę o wstąpieniu do zakonu po maturze (mam 16 lat). Jednak mam poważną wadę serca i co jakiś czas muszę jeździć do lekarza. Zastanawia mnie czy do jakiegoś zakonu mogłabym być przyjęta mimo moich dolegliwości zdrowotnych?

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 642 mówi: „Przejęci czujną troską, przełożeni powinni przyjmować tylko tych, którzy, oprócz wymaganego wieku, mają zdrowie, odpowiedni charakter i wystarczające przymioty dojrzałości, konieczne do podjęcia życia właściwego danemu instytutowi. W razie potrzeby zdrowie, charakter i dojrzałość można stwierdzić również przy pomocy biegłych, z zachowaniem przepisu kan. 220”. A zatem jednym z wymogów jest dobry stan zdrowia. Ja nie jestem fachowcem w dziedzinie życia konsekrowanego i nie wiem co dokładnie oznacza stwierdzenie „mają zdrowie”. W każdym razie w przypadku potrzeby stwierdzenia czy stan zdrowia pozwala na realizację powołania, kandydat czy kandydatka do zakonu kierowana jest na właściwe badania.

 

Autorka pytania pisze: „mam poważną wadę serca”, zatem pewnie będzie to jakiś problem, ale trudno mi jednoznacznie przesądzać. Najlepiej byłoby wybrać konkretny zakon i tak skierować pytanie.

 

Życzę powodzenia.

 

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia