© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia 

Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 642 mówi: „Przejęci czujną troską, przełożeni powinni przyjmować tylko tych, którzy, oprócz wymaganego wieku, mają zdrowie, odpowiedni charakter i wystarczające przymioty dojrzałości, konieczne do podjęcia życia właściwego danemu instytutowi. W razie potrzeby zdrowie, charakter i dojrzałość można stwierdzić również przy pomocy biegłych, z zachowaniem przepisu kan. 220”. A zatem jednym z wymogów jest dobry stan zdrowia. Ja nie jestem fachowcem w dziedzinie życia konsekrowanego i nie wiem co dokładnie oznacza stwierdzenie „mają zdrowie”. W każdym razie w przypadku potrzeby stwierdzenia czy stan zdrowia pozwala na realizację powołania, kandydat czy kandydatka do zakonu kierowana jest na właściwe badania.

 

Autorka pytania pisze: „mam poważną wadę serca”, zatem pewnie będzie to jakiś problem, ale trudno mi jednoznacznie przesądzać. Najlepiej byłoby wybrać konkretny zakon i tak skierować pytanie.

 

Życzę powodzenia.

 

Od niedawna myślę o wstąpieniu do zakonu po maturze (mam 16 lat). Jednak mam poważną wadę serca i co jakiś czas muszę jeździć do lekarza. Zastanawia mnie czy do jakiegoś zakonu mogłabym być przyjęta mimo moich dolegliwości zdrowotnych?

Czy osoba poważnie chora może wstąpić do zakonu?

21 września 2021

Zapytaj o wiarę

Przystań

Miłosierdzia