Przystań

Miłosierdzia

06 sierpnia 2020

Oderwanie się od pnia macierzystego nie może pójść tak daleko, aby nie było już nigdy kontaktu z matką-ojczyzną: jakakolwiek by ona była, w jakiekolwiek szaty by ją ubrano, jest zawsze matką!

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia