kard. Stefan Wyszyński

Ogromnie trudno jest kochać „małych wrogów”, których jest wokół każdego z nas cała plejada.

29 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia