kard. Stefan Wyszyński

Pielęgnowanie uczuć wdzięczności wobec Boga-Ojca narodów jest jednym z zasadniczych elementów wychowania narodowego.

02 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia