Przystań

Miłosierdzia

02 sierpnia 2020

Pielęgnowanie uczuć wdzięczności wobec Boga-Ojca narodów jest jednym z zasadniczych elementów wychowania narodowego.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia