kard. Stefan Wyszyński

Po skończonej pracy człowiek musi nadal pozostać człowiekiem, istotą społeczną; musi mieć czas na modlitwę, na wypoczynek, na rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim.

04 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia