Przystań

Miłosierdzia

04 lipca 2020

Po skończonej pracy człowiek musi nadal pozostać człowiekiem, istotą społeczną; musi mieć czas na modlitwę, na wypoczynek, na rozmowę w gronie rodziny, na swoje zainteresowania, na świadczenie pomocy bliźnim.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia