kard. Stefan Wyszyński

Po to gromadźmy, abyśmy mieli co rozdawać.

28 lipca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia