kard. Stefan Wyszyński

Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko – sercem.

09 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia