kard. Stefan Wyszyński

Prawdziwy postęp nie zniża się ku maluczkim, tylko maluczkich czyni wielkimi.

08 listopada 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia