kard. Stefan Wyszyński

Rzecz znamienna – tylko Chrystus, którego królestwo nie jest z tego świata, radzi sobie z tym światem.

21 czerwca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia