Przystań

Miłosierdzia

21 listopada 2020

Rzecz znamienna – tylko Chrystus, którego królestwo nie jest z tego świata, radzi sobie z tym światem.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia