kard. Stefan Wyszyński

Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się darmo, bezinteresownie.

24 kwietnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia