Przystań

Miłosierdzia

22 kwietnia 2020

Stół, łyżka i miska nie mogą oddalić nas od Ojca niebieskiego i Jego dzieci, przeciwnie, mają nas zbliżyć do siebie tak, jak łamanie chleba otwierało oczy uczniów na Chrystusa

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia