kard. Stefan Wyszyński

Stół, łyżka i miska nie mogą oddalić nas od Ojca niebieskiego i Jego dzieci, przeciwnie, mają nas zbliżyć do siebie tak, jak łamanie chleba otwierało oczy uczniów na Chrystusa

22 kwietnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia