kard. Stefan Wyszyński

Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom.

01 czerwca 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia