Przystań

Miłosierdzia

01 listopada 2020

Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata – jest wytrwałą walką z sobą, jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia