kard. Stefan Wyszyński

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.

03 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia