Przystań

Miłosierdzia

03 maja 2020

Tam gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, 
tam Bóg dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia