Przystań

Miłosierdzia

27 sierpnia 2020

Trzeba, by naród polski nie wargami, lecz sercem wgryzał się w bochen chleba Kościoła Bożego, leżący na polskiej ziemi.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia