Przystań

Miłosierdzia

08 października 2020

Trzeba wreszcie otworzyć dla innych spichlerze swej duszy i szafy pełne szat łaski, zjadanych przez mole.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia