kard. Stefan Wyszyński

Trzeba wszystko poświęcić, nawet samego siebie i osobistą wygodę, byle ratować człowieka.

25 sierpnia 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia