kard. Stefan Wyszyński

Tylko Bogu wolno urabiać wszystkich na obraz i podobieństwo swoje; człowiekowi – nie wolno.

17 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia