Przystań

Miłosierdzia

17 września 2020

Tylko Bogu wolno urabiać wszystkich na obraz i podobieństwo swoje; człowiekowi – nie wolno.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia