Przystań

Miłosierdzia

18 września 2020

Tylko praca z miłości ku Bogu podejmowana, jest zasługująca i zbawcza; każda inna, choćby najbardziej heroiczna, nie dokona odkupienia człowieka.

kard. Stefan Wyszyński

© Copyright 2021 - Przystań Miłosierdzia