kard. Stefan Wyszyński

Tylko praca z miłości ku Bogu podejmowana, jest zasługująca i zbawcza; każda inna, choćby najbardziej heroiczna, nie dokona odkupienia człowieka.

18 września 2020

Przystań

Miłosierdzia

© Copyright 2020 - Przystań Miłosierdzia